Åh nej, inte igen. Om du lider av migrän tvivlar du inte över om du har fått migrän eller inte. Du vet att huvudvärken kommer när du börjar känna dig yr, obekväm, det ringer i öronen och det kan flimra framför ögonen. Efter cirka en timmes väntan kommer den pulserande bankande huvudvärken som kan tvinga dig i fosterställning i flera timmar.

Migränattacker

500 000 svenskar lider av migrän och vissa oftare än andra. Om någon får migränattacker dagligen får andra det en gång om året. Du har säkert provat hela världens utbud av huvudvärkstabletter för att lindra den pulserande huvudvärk, men effekten är ofta obefintlig. Å andra sidan har du säkert hört att CBD olja mot migrän är framtiden. Längre ner i artikeln kommenteras en undersökning som genomfördes av Phamacotherapy Publications, Inc. i maj 2016 , som kan ge dig en bättre inblick i CBD-oljans positiva effekter och dess negativa biverkningar i samband med migränattacker.

Migrän med aura

En fjärdedel av alla migränattacker är med aura, och migrän med aura har igenkännliga symtom/försiktighetsåtgärder. Aura har ett antal varningar som du kan uppleva i samband med en migränattack. Prognoserna varar ca. en timme innan den pulserande och bankande huvudvärken kommer. De varningar du kan uppleva är asymptomatiska störningar, förlamning eller sensoriska störningar, yrsel, talbesvär, ögonmuskler kan vara förlamade och du kan uppleva dubbel vision.

För de som har upplevt migrän med aura känns det obehagligt under 5-10 minuter där migränsymptomen gradvis utvecklar sig. Och sedan stannar de i en timme innan du vet vad som kommer härnäst – den pulserande och dunkande huvudvärken som kan vara i 72 timmar.

Migrän utan huvudvärk

Man kan uppleva aura-symtom utan efterföljande huvudvärk, och aura-symtomen kan även uppstå med huvudvärk. När auran drabbar dig har du tid att förbereda dig för huvudvärken. Men när auran och huvudvärken inträffar samtidigt har du ingen chans och du måste ofta släppa allt du gör.

CBD-olja mot migrän

I maj 2016 genomförde Phamacotherapy Publications, Inc. en studie av 121 patienter som alla har diagnostiserats med migrän. Alla patienter fick en rekommenderad cannabisolja med högt CBD-innehåll. Av de 121 patienterna kände 48 patienter en positiv effekt. De vanligaste effekterna var nedsatta anfall och smärtlindring. 24 patienter gick från 10,4 till 4,6 migränattacker per månad och 14 patienter fick inte huvudvärk alls när de fick sina anfall.

CBD-olja biverkning

Studien visade en negativ effekt på 14 patienter, och de vanligaste biverkningarna var sömnighet, förutom svårigheten att kontrollera dosering och timing när de tog cannabisoljan. Som ett resultat fick de inte den önskade effekten.

Läs mer: Vad är cannabisolja och hur fungerar CBD-olja?

Slutsats

Frekvensen av migränattacker minskade drastiskt hos de flesta patienterna. Men från studien kan man dra slutsatsen att det fortfarande finns brist på kunskap om hur mycket cannabisolja man ska konsumera för att få den önskade effekten på sin migrän. Sammantaget visar studien positiva tecken på de migrändrabbade svenskarna. Några kan minska migränattackernas frekvens, andra kan undvika den pulserande och bankande huvudvärk helt.

Läs också: Din Ultimata Guide till Köp av CBD

CBD-olja mot migrän: Dela din erfarenhet

Om du har använt CBD-olja mot migrän vill vi gärna höra om din erfarenhet av oljan. Vårt mål är att bli bättre på CBD och dess effekter samt biverkningar genom människors erfarenheter av CBD-oljan.

Läs också: CBD-oljans effekt: Hur fungerar CBD?