CBD olja mot ADHD | Vad är ADHD egentligen?

CBD olja och ADHD

Användning av CBD olja för dess många goda effekter har ökat explosionsartat i Sverige de senaste åren och speciellt under det senaste året har CBD olja haft ett stort fokus i media. Studier, rapporter och erfarenheter från svenskar som har använt CBD olja säger att denna produkt fungerar mot bland annat ångest, Parkinson och migrän. Men fungerar CBD olja även mot ADHD? I följande artikel fokuserar vi på att klargöra huruvida CBD olja mot ADHD fungerar eller inte.

Vad är ADHD egentligen?

ADHD är en neuropsykiatrisk störning som ger barn, ungdomar och vuxna problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD påverkar hjärnans förmåga att reglera medvetenhet, aktivitetsnivå och impulskontroll i varierande utsträckning.

Det finns tre typer av ADHD:

  1. ADHD, kombinerad typ. Här finns störningar i uppmärksamhet, aktivitet och impulskontroll.
  2. ADHD med övervägande eller uteslutande uppmärksamhet (ADD).
  3. ADHD med övervägande hyperaktivitet och impulsivitet.

Vad är ADD?

ADD står för Attention Deficit Disorder, som även kallas “den tysta ADHD”. Här har du samma problem med uppmärksamhet som ADHD men det finns få eller inga synliga tecken på hyperaktivitet och impulsivitet. Således har du problem med koncentrationen och problem med att ta initiativ.

Studier: Kan CBD olja hjälpa mot ADHD?

För att bli av med den “höga” effekten som vanligtvis är förknippas med cannabis extraheras Cannabidiol eller CBD från särskilt odlade industrihampaplantor. Från industrihampan extraheras CBD och andra cannabinoider som har visat sig ha positiva hälsosamma effekter. Produkten utmynnar i en olja som är säker och icke-euforisk. Detta är en viktig faktor, särskilt när det gäller behandling av ADHD och ADD.

Alla vi människor har ett så kallat endocannabinoidsystem som har receptorer i hela kroppen och i hjärnan. Dessa receptorer spelar en viktig roll för att kontrollera minne, uppmärksamhet, humör, aptit och smärta. Kroppen producerar naturligt endocannabinoider för att aktivera dessa receptorer men växtbaserade cannabinoider såsom CBD kan också påverka detta system. Aktivering av vissa receptorer kan påverka kroppens svar på inflammation, smärta, temperatur etc.

CBD aktiverar ångestdämpande, anti-depressiva och antiinflammatoriska receptorer för att hjälpa symptomen hos patienter som lider av ADD.

I en tysk studie utförd år 2015 fick 28 män och 2 kvinnor med ADD prova användning av CBD olja då traditionella receptbelagda läkemedel mot ADD inte hjälpte dem. Efter användning av CBD olja kunde förbättringar i sömn, koncentration samt reduktion av hyperaktivitet dokumenteras. CBD olja hade dessutom skonsammare biverkningar än de traditionella läkemedlen som används av testpersonerna. Det bör tilläggas att det kan ta tid innan man ser resultat.

Trots att det behövs mer forskning på området väljer ändå många att prova CBD mot ADHD eftersom receptbelagd medicin ibland inte ger önskad effekt, samt oönskade biverkningar.