CBD kan användas för att behandla ett stort antal hälsoproblem. Ett av de användningsområden där CBD har visat sig ha störst verkan är vid behandling av epilepsi. Epilepsi är en hjärnstörning som orsakar anfall.

Några av föreningarna i hampaplantan, såsom cannabidiol (CBD), kan vara användbara för behandling av epilepsi och andra syndrom som orsakar anfall. CBD olja fungerar särskilt effektivt för barn med olika former av epileptiska anfall.

Vad är epilepsi?

Epilepsi är störningar i hjärnan som kännetecknas av plötsliga, återkommande anfall, som kan innebära ökad risk för anfall under en lång tidsperiod. Det som orsakar anfallen kan vara ett resultat av en skada eller en sjukdom:

 • Hjärnskador
 • Hjärntumörer
 • Stroke
 • Infektion

I de flesta fall är orsaken till anfallen okända och epilepsi förekommer därför ofta som övergripande diagnos. Det finns dock cirka 40 olika typer av epilepsi och även inom dessa kan det finnas skillnader. Det finns bland annat:

 • Frontala anfall
 • Fokala anfall
 • Generaliserade anfall
 • Toniska anfall

Sjukdomen uppträder inom ett brett område. Detta innebär att anfallens styrka kan variera mycket. Dessutom finns det många olika typer av anfall. Mer än 50 miljoner människor i världen lider av epilepsi. Majoriteten av dessa fall äger rum i utvecklingsländer. Totalt påverkas cirka 470 000 barn av detta. Epilepsi påverkar 1 av 26 amerikaner någon gång under sin livstid. I USA är det den tredje vanligaste neurologiska sjukdomen efter Alzheimers och stroke. De flesta nya fall av epilepsi diagnostiseras hos spädbarn eller pensionärer men det kan inträffa när som helst i livet.

Belastningen är särskilt hög för barn och föräldrar. Barnen kan tvingas spendera längre perioder på sjukhus och måste träffa specialläkare och blir ofta tvungna att testa nya läkemedel. Allt detta kan dessutom förvärra situationen i det långa loppet eftersom depression och isolering ofta bidrar till att symtomen försämras. Föräldrar är tvungna att hjälplöst invänta nästa anfall för att dokumentera det för att därefter fortsätta räkna minuter, timmar, dagar eller veckor till nästa anfall. Förutom att upprätthålla denna dokumentation, handskas med mediciner och biverkningar samt följa speciella dieter (T.ex. ketogen diet.) så ställs vissa föräldrar inför beslutet om de ska behandla sina barn med neurokirurgi för att bromsa eller förhindra epilepsianfallen.

Allt för ofta hjälper inte dessa behandlingar, vilket bidrar till att belasta familjelivet eftersom att det leder till fler sjukhusbesök, fler tester och prover som i sin tur leder till fler biverkningar.

CBD och THC mot epilepsi

CBD och THC är två väsentliga delar av cannabisplantan. Dessa har olika effekter på epilepsi. En del experter rekommenderar endast CBD-produkter, medan andra rekommenderar produkter som innehåller både THC och CBD.

Historien om cannabis och epilepsi

Folk har använt cannabis för dess medicinska egenskaper i tusentals år. Dokument har hittats i antika Kina, Indien och Mellanöstern som visar att medicinsk cannabis har använts för diverse sjudomar och åkommor.

Den medicinska användningen av marijuana i västvärlden infördes troligen på 1800-talet av Dr William Brooke O’Shaughnessy. Den irländske läkaren dokumenterade och redogjorde för medicinska egenskaper i cannabisplantan i en artikel som han utgav år 1843. År 2011 utvecklade bröderna Stanley ett marijuanaförsök med högt innehåll i CBD och med lågt eller ickeexisterande THC-värde. Detta gav ett ovanligt resultat, eftersom cannabisanvändaren inte blev berusad av det. Ännu mer förbluffande var resultatet då kvinnan Charlotte Figi provade det. Hon led av en sällsynt sjukdom känd som Dravets syndrom som orsakade över 300 anfall i veckan. Med hjälp av brödernas experiment minskade antalet anfall till tre per vecka efter 8 månaders behandling.

Denna cannabissort blev därför namngiven efter Charlotte och har sedan dess använts för att behandla många andra behandlingsresistenta syndrom och sjukdomar.

CBD olja och epilepsi

Den kemiska förbindelsen hos CBD har visat sig ha en lovande effekt vid behandling av epilepsi. Här är CBD att föredra före THC vid behandling eftersom CBD inte är psykoaktivt. De första forskningsresultaten visar att CBD kan minska anfall i behandlingsresistenta former av epilepsi. Baserat på studier inom fältet finns inga bevis för att det inte skulle var säkert för behandling av barn. Studier om långsiktiga effekter har dock ännu inte publicerats eftersom det fortfarande är ett förhållandevis nytt ämne.

Liksom med andra läkemedel kan behandling med CBD ha biverkningar.

 • Muntorrhet
 • Diarré
 • Trötthet
 • Ändrad behandling av andra läkemedel i levern

CBD har dock begränsningar och är inte ett universalmedel när det kommer till behandling av epilepsi och måste därför kombineras med andra epileptiska behandlingar för att få den bästa effekten. Forskare är optimistiska för behandling av epilepsi med CBD. Det finns dock fortfarande inget säkert svar på huruvida CBD har långsiktig säkerhet och effekt ännu. Vad det är i CBD som går in och hjälper till att minska eller lindra epilepsianfallen har forskarna inte riktigt listat ut än.

THC och epilepsi

På grund av den psykoaktiva effekten det ger så var THC i stort sett borträknat som behandling av epilepsi. THC fungerar generellt som ett antikonvulsivt medel och kan dessutom öka effektiviteten hos andra antikonvulsiva medel. En studie med ett antal patienter visade en signifikant minskning av anfall med ett 20: 1-förhållande mellan CBD och THC. Blandningen av THC och CBD fungerar emellertid inte för att bekämpa epileptiska anfall hos alla patienter.

Forskning om epilepsi

Många forskare är överens om att cannabis kan vara ett sätt att behandla epilepsi. Men mer forskning är nödvändig för att göra ett slutgiltigt uttalande. Nuvarande fall stöder dock tanken att cannabis hjälper till att behandla epilepsi. Forskningsresultat har bland annat lett fram till att företaget GW Pharmaceuticals producerar Epidiolex som renas till 99% oljebaserat CBD-extrakt från cannabisplantan och genomgår just nu kliniska prövningar i flera andra länder. I USA testas produkten för bland annat behandlingsresistenta former av epilepsi, såsom Dravets syndrom och Lennox-Gastaut syndrom. Dessutom undersöks om CBD har antikonvulsiva effekter vid epilepsi hos djur.

Godkända behandlingar för epileptika

Varje behandlingsalternativ har speciella fördelar och risker. Tyvärr är det cirka 30% av alla personer med epilepsi som, trots behandlingar, inte lyckas kontrollera sin anfall. Många patienter söker därför bättre möjligheter.

Antikonvulsiva läkemedel: Dessa läkemedel är en frekvent behandling för epilepsi. Biverkningar kan inkludera yrsel, trötthet, illamående, tremor, utslag och viktökning. De många biverkningarna har gjort att upp till 40% har avbrutit behandlingen.

Ketogen Diet: Detta tyder på att en fet diet med låg kolhydrathalt kan bidra till att kontrollera epilepsi. Detta är särskilt användbart för barn.

Hjärnkirurgi: Om anfall härstammar från samma hjärnområde kan denna del avlägsnas. Biverkningar av detta kan dock vara problem med minne, beteendemässiga förändringar eller dålig syn.

Hjärnstimulering: Elektricitet används i vissa delar av hjärnan. Detta kan vara effektivt vid behandling av epilepsi. Biverkningarna är dock att stimuleringen innefattar infektion och försämring av attacker.

 

Hur påverkar cannabis epilepsi?

Den allmänna tendensen är att cannabis har helande effekter men forskare är fortfarande inte säkra på hur det bara fungerar för att minska anfall.

Studier på djur indikerar att aktivering av CB1-receptorn i hjärnan (cannabinoidreceptor 1 i endokannabinoidsystemet) kan vara nyckeln till marijuana-antiepileptiska effekter. Samtidigt har liknande resultat också funnits genom att aktivera CB2-receptorn (cannabinoidreceptor 2 i endokannabinoidsystemet). Cannabis förmåga att minska anfall är förknippad med en kemikalie i hjärnan kallad GABA (Neutransmitter Y-aminosyran). GABA minskar spänningen i hjärncellerna.

De vanligaste krampmedicinerna arbetar bland annat för att de ökar GABA-nivån.

Om behandling inte fungerar, som det är fallet för cirka 30% med epilepsi, kan cannabis övervägas.

Fokuspunkterna för att tillåta CBD som en potentiell behandlingsmetod för epilepsi är följande.

 • Kostnaden
 • Biokompatibilitet
 • De potentiella korta och långsiktiga biverkningarna

Om CBD oljan genomgår alla kliniska prövningar och blir en standardbehandling för epilepsi, verkar det vara ett mer lovande botemedel mot epilepsi än de nuvarande läkemedlen som används för behandling.