CBD-olja och bilkörning med THC i kroppen

THC och körkort

I Sverige har vi skärpta lagar om trafikanter som kör bil eller annat motorfordon med THC i blodet. THC är narkotikaklassat eftersom att ämnet har psykoaktiva egenskaper och bieffekter som gör användaren “hög”. Sedan flera år tillbaka har vägtrafiklagen därför haft nolltolerans för bilkörning med euforiska ämnen i blodet. Många bilister har förlorat körkortet i upp till tre år eftersom de hade mindre än ett mikrogram THC i blodet per liter, vilket många anser som ingenting.

Har du däremot blivit utskriven läkemedel med THC-innehåll, som till exempel Sativex, kan du endast straffas om du får biverkningar som påverkar dig negativt i trafiken. Detta kan vara minskad uppmärksamhet, längre reaktionstid etc. Det är alltid din skyldighet att ta reda på ditt läkemedels bieffekter och avgöra om du är lämplig för bilkörning. Din läkare kan även ge dig körförbud.

Det har diskuterats huruvida trafiklagen är alltför sträng eftersom lagen straffar spår av olagliga THC-halter med ett ovillkorligt upphävande av körkortet i upp till tre år. Därmed har användare av CBD-oljor färdats olagligt i trafiken eftersom vissa oljor inte garanteras vara THC-fria om de importerats och inte baseras på industrihampa. Innehållet av THC i CBD-olja baserad på industrihampa är dock så minimalt att du måste äta cirka 500 liter olja innan du kan känna av den euforiska effekten som THC har. Det är samtidigt en sådan minimal mängd att det med största sannolikhet inte kommer ge utslag på polisens salivprov som man kan behöva göra vid en poliskontroll i trafiken.

Hur långt bak kan THC spåras i blodet?

Lagen kan kännas som ett stort problem för CBD-användare eftersom lagen inte tolererar ett enda mikrogram THC i blodet per liter. Det har varit ett stort problem sedan ett par år tillbaka eftersom att blodtester kan spåra THC i blodet lång tid tillbaka efter intag. Ju mer frekvent användning av CBD-olja desto längre kan THC spåras i kroppen:

  • Stundom användning: upp till 24 timmar efter intag
  • Frekvent användning: upp till 3 dagar efter intag
  • Regelbunden användning: upp till 1 vecka efter intag

Även om du har köpt en certifierad och ekologisk CBD-olja kan du fortfarande testas positivt, eftersom man inte kan extrahera endast CBD från hampaplantan. Tillverkare och försäljare kan ännu inte garantera CBD-oljor utan spår av THC. Däremot är mängden så liten att tre droppar CBD-olja dagligen sannolikt inte kommer att testas positivt i blodet ändå. Det har dock dokumenterats fall där användaren testats positivt vid drogtester.

Hur lång tid bak kan THC spåras i urinet?

Till skillnad från salivtest och urintest visar blodproverna mer exakta resultat. Ett blodtest används därför också oftare än ett THC-test i form av ett urinprov. Ett blodprov visar inte bara mer exakta resultat, det kan också vara billigare att använda. Ju oftare du använder CBD-olja med spår av THC, desto längre bak kan man spåra THC i din kropp. Nedan kan du se hur länge THC kan spåras i din kropp i förhållande till hur ofta du intar THC:

  • Stundom användning: upp till 8 dagar efter intag
  • Frekvent användning: upp till 15 dagar efter intag
  • Regelbunden användning: upp till 30 dagar efter användning
  • Daglig användning: upp till 45-77 dagar efter användning

CBD-olja och bilkörning med THC i kroppen

Om du köper certifierade CBD-oljor har du inget att oroa dig för eftersom certifierade CBD-oljor inte har tillräckligt högt THC-innehåll som du kan straffas för. Det är dock värt att kunna gällande lagstiftning innan du bestämmer dig för att köpa CBD-oljor, då det fortfarande är ett mycket kontroversiellt ämne. Under de närmaste åren kommer vi att uppleva mycket mediefokus omkring cannabisolja och dess fördelaktiga effekter.

Är CBD-olja lagligt?: Med eller utan THC

Innan du börjar leta efter de bästa CBD-oljorna är det viktigt att du som köpare förstår skillnaden mellan de två cannabisoljorna så att du inte hamnar på fel sida av lagen och förlorar ditt körkort.

Cannabisolja med THC

Cannabisolja med THC (över 0,2%) är olaglig olja som du ej får använda, sälja eller köpa i Sverige. När vi talar om cannabisolja med THC innebär det att du förmodligen borde lägga bilnycklarna på hyllan eftersom du förmodligen kommer att överstiga 0.003 mg THC i blodet per liter. Därmed riskerar du att förlora ditt körkort samt få motsvarande böter. Om du ändå vill använda THC-olja får du inte köpa eller sälja produkten inom de svenska gränserna. Däremot är det lagligt att köpa dem på nätet i utländska webbutiker på grund av våra fria gränser i EU. Vi rekommenderar dock inte att du köper eller använder THC-olja om du inte vill riskera att hamna på fel sida av lagen.

Cannabisolja utan THC

Cannabisolja utan THC (eller mindre än 0,2%) är känt som CBD-olja som lagligt kan användas och köpas i Sverige.

Läs mer: Är CBD-olja lagligt i Sverige?

Om ovanstående information förvirrar dig mer än det hjälper så behöver du bara hålla i åtanke att endast köpa certifierade och testade CBD-oljor som gör att du undviker att bryta mot lagen.

 

Källor:
www.jjm-adv.dk
www.retsinformation.dk
https://www.korkortsverige.se/a/lakemedel_bilkorning