Skillnaden mellan CBD olja och cannabisolja

Likheterna mellan cannabisolja och CBD olja

Liksom alla andra cannabisoljor extraheras CBD olja från hampaplantor. Båda oljorna innehåller cannabinoider. I CBD oljan finns endast en mycket liten andel THC som brukar förknippas med “cannabisolja”.

THC-innehållet i CBD olja ligger alltid under 0,2%, vilket också är gränsen för huruvida det är lagligt att köpa i Sverige. CBD olja innehåller främst CBD men även andra hälsosamma cannabinoider och terpener.

Tetrahydrocannabinol eller THC är en cannabinoid precis som CBD men har i motsatts till CBD psykoaktiva eller ”berusande” egenskaper.

Om en produkt marknadsförs som cannabisolja så är det för att göra köparen medveten om att THC-innehållet ligger över gränsen på 0,2 procent.

Andra synonymer för cannabisolja är bland annat marijuana-olja eller THC-olja. Hampaolja baseras ofta på hampfröolja som reserveras för alla produkter gjorda av hampfrö.

Hampaolja innehåller en stor mängd omättade fettsyror, såsom omega-3 och omega-6 och endast få eller obetydliga mängder av THC. Vid produktion av CBD oljor används ofta hampaolja men i vissa fall även olivolja eller kokosolja.

Särskilt i USA har hampaolja vanligen använts för de flesta oljor som utvunnits från hampa. I Tyskland gäller denna term för alla oljor som inte uppfyller den smala termen för att kallas CBD olja. Denna konceptuella skillnad måste således ske med de återstående restriktionerna som följer av de rättsliga kraven.

Vad vet vi om cannabisolja?

Det finns en tydlig skillnad i innehållet av THC i de olika cannabisoljorna, men det är vanligt med en andel av 50-80 procent THC.

Alla cannabisoljor, inklusive CBD-reducerade varianter har visat sig vara effektiva för att lindra smärta. I synnerhet kronisk smärta som kommer från artros, och speciellt om användarna tar oljan regelbundet. Cannabinoider bekämpar inflammation och kan användas på huden och är effektivt vid bekämpning av akne och psoriasis. Cannabinoider kan även hjälpa till att behandla mentala problem i samband med depression eller ångest. I palliativ medicin rekommenderas användning av cannabidiol eftersom cannabinoider minskar stressnivåerna och får kroppen att slappna av. Cannabisolja kan därför även hjälpa mot sömnstörningar. Cannabinoider kan också minska aptiten och används därför av somliga som kämpar mot fetma.

Ämnets egenskaper fick särskild uppmärksamhet år 2003 då kanadensaren Rick Simpson använde en självframställd cannabisolja för behandling av hudcancer. Han behandlade framgångsrikt sin mammas psoriasis och en väns melanom med cannabisolja. Andelen THC och CBD i hans olja var nästan 80%. Rapporter som denna, det vill säga mirakelkurer, måste naturligtvis ses med skepsis. Det bör emellertid noteras att medicinsk forskning därefter har utfört många tester med resultat som har visat en terapeutisk effekt av cannabinoiderna. Man kan därför dra slutsatsen att det kanadensiska hemma-experimentet bör betraktas som positivt.

Förutom THC-halten så är effekten av cannabisolja jämförbar med CBD olja. Detta skiljer sig givetvis från olja till olja.

Vilken dos? – Användning av cannabisolja för svåra smärtor

I vissa fall är CBD olja inte tillräckligt för att lindra symptomen. De är ibland så allvarliga att bara en kombination av CBD och THC kan hjälpa. Speciellt hos astmatiker och allergiker eller reumatismpatienter kan THC utgöra skillnaden. För somliga är alltså en kombination en nödvändighet för att uppnå en signifikant förbättring av tillståndet. Men eftersom THC faller under narkotikalagstiftningen blir konsumenter ofta avskräckta och söker istället hjälp från sin egen läkare.

Sedan en lagändring i mars 2017 kan cannabisolja lagligen förbrukas i Tyskland som ett läkemedel. Detta kräver emellertid ett särskilt tillstånd från läkare. Det kan vara svårt att hitta en läkare som vet tillräckligt mycket om produkten eftersom det är ett relativt nytt ämne.

Extraktion av CBD olja – Produktionsprocessen från odling till färdig produkt

Hampa odlas kontrollerat i Tyskland, Danmark och Sverige. I hela Europa har cirka 80 sorter hampa godkänts. Odling av dessa sorter är endast tillåtet för certifierade jordbrukare. Endast certifierade frön får användas. Förbundsministeriet för jordbruk och livsmedel kontrollerar årligen huruvida villkoren är uppfyllda. Om de inte är godkända kan hampasorten i fråga inte längre odlas. Vid sådd måste det visas att THC-innehållet inte överskrider det angivna värdet på 0,2%. Lagstiftningen förutsätter därför att de kommersiellt tillgängliga CBD oljorna produceras under de beskrivna förhållandena och att jordbrukarna uppfyller kraven. Samtidigt kontrolleras importen av färdiga importerade CBD produkter och dessa produkter har sina specifika lagbestämmelser. För alla färdiga produkter finns regler för den maximala tillåtna THC-nivån. I alkohol och alkoholhaltiga drycker anges 5 mikrogram per kg 5000 mikrogram per kg i ätbara oljor. 150 mikrogram per kg är gränsen för alla andra livsmedel. Naturligtvis varierar de lagstadgade riktvärdena internationellt. THC-koncentratet för varor utomlands kan därför i vissa fall vara högre. I USA är cannabis redan lagligt i många stater. Eftersom lagkrav fortfarande är ojämnt internationellt är det för närvarande inte möjligt att erbjuda certifierad cannabisolja som en medicinsk standard. Detta är en av anledningarna till att du kan hitta instruktioner om hur man gör cannabisolja själv online. På denna sida finns också guiden till den. För 60 gram olja måste dock ett halv kilo torkade cannabisblommor användas.

Oavsett lagens krav är de flesta cannabisproducenter stolta över att växten har behandlats utan användning av bekämpningsmedel, herbicider eller fungicider. Även växter som har odlats direkt i marken anses vara av högre kvalitet i jämförelse med dem som odlats i växthus. Båda formerna av odling har dock sina för- och nackdelar.

Blir man ”hög” av det?

Cannabisolja anses officiellt vara berusande om den har en THC-nivå på mer än 0,2 procent. Vissa sorter som använts för medicinsk konsumtion kan emellertid ha ett TCH-innehåll på över 25%. Därför måste beskrivningen på oljan läsas noggrant före användning för att du ska vara medveten om effekten som kommer att uppstå. Att använda cannabisolja är ett bra alternativ för de som inte vill röka eller förånga cannabis.

Det tillstånd du får genom att inta cannabinoidprodukter kan givetvis ge oönskade biverkningar men de flesta användare blir vana vid det snabbt. Jämfört med negativa effekter som kan erhållas från traditionella mediciner eller läkemedel är biverkningarna av cannabisolja skonsammare för användaren. Användarna beskriver biverkningarna som de observerar som minimala och anser samtidigt att de är mindre stressade. Användningen av cannabisolja kan emellertid vara associerad med ökad känslighet. Detta brukar dock inte beskrivas som obehagligt för användarna.