Vad är cannabisolja och hur fungerar CBD-olja?

Cannabisolja är ett samlingsbegrepp för extrakt som utvinns ur cannabisplantan, som även kallas hampväxten/hampaplanta. Det finns olika typer av cannabisolja som alla kommer från olika sorter av cannabisplantor. Exempel på dessa är de två mest framträdande sorterna Cannabis Sativa och Cannabis Indica. De två undersorterna innehåller båda aktiva ingredienser såsom THC och CBD. Utan att bli alltför teoretisk, så är skillnaden mellan de två undersorterna i korthet att Sativa har hög halt av THC och Indica har en naturlig hög halt av CBD.

Vad du behöver känna till när du köper cannabisolja är den aktiva ingrediensen i oljan. En typisk cannabisolja kommer att innehålla en blandning av CBD och andra cannabinoider eller ren CBD. CBD får inte förväxlas med THC, eftersom THC inte är ett lagligt ämne i Sverige. THC har en euforisk bieffekt som gör dig “hög”. Det bör emellertid påpekas att det för närvarande inte finns någon laglig CBD-olja med hög THC-halt. Mängden THC i de lagliga CBD-oljorna är emellertid så låg att den inte har någon effekt alls och kommer därmed inte ge dig en euforisk bieffekt, eller problem med lagen.

Läs mer: Är CBD-olja lagligt i Sverige?

Många svenskar använder CBD-olja för att komplettera sin vanliga medicin då oljan visar sig ha en ytterligare gynnande effekt till vanliga läkemedel, och få biverkningar. Den ökande fokusen kring oljan de senaste åren har resulterat i att allt fler personer fått upp ögonen för, som så många beskriver den, mirakelprodukten.

Vad är CBD-olja jämfört med cannabisolja?

Vad är CBD-olja jämfört med cannabisolja?

Ja, vad är CBD-olja egentligen?

CBD-olja är en cannabisolja som domineras av cannabinoiden CBD, Cannabidiol, och till skillnad från THC ger CBD inte en psykoaktiv effekt, vilket därmed gör CBD-oljan laglig att använda i Sverige. Utan att vara för teoretisk är CBD-olja ett oljeextrakt från cannabisplantan med det aktiva innehållsämnet CBD. CBD-oljan har under de senaste åren fått allt större uppmärksamhet i media eftersom att CBD-olja gång på gång visar sig ha hälsofrämjande och antiinflammatoriska effekter.

Vad är skillnaden mellan THC-olja och CBD-olja

THC-olja och CBD-olja får inte förväxlas med varandra eftersom att de har egna effekter och biverkningar. Cannabisolja med till exempel högt värde av THC-innehåll har en euforisk effekt som gör det olagligt att använda i Sverige. THC är bara känt för sin euforiska effekt i form av hasch som gör dig “hög”. Å andra sidan är cannabisoljan som innehåller ren CBD inte en psykoaktiv substans och har därför ingen euforisk effekt och kan lagligt användas i Sverige.

Dosering av CBD-olja

Av rättsliga skäl kan vi inte ge råd om CBD-oljans dosering. Vi rekommenderar därför att du som användare bör prova dig fram. Börja med en liten dos och öka sedan dosen sakta tills du hittar den dos som ger dig önskad effekt. Eftersom CBD inte är en psykoaktiv cannabinoid kommer den inte att ge dig en euforisk bieffekt. Därför behöver du inte vara orolig över att du får i dig en otrygg substans, oavsett hur mycket du doserar.

CBD-oljans effekt

Korrekt dosering av CBD-olja är mycket viktigt eftersom man vill ha den rätta effekten som CBD-oljan är känd för. Det är därför viktigt att, som tidigare beskrivet, se till att hitta den rätta dosen som ger önskad effekt. CBD-oljans effekt kan bland annat innebära högre energinivåer och mer överskottsenergi i det dagliga livet, samt biverkningar i invänjningsfasen. Men det är individuellt hur man reagerar. Nationellt och internationellt rapporteras det kontinuerligt om hur CBD-olja haft en positiv effekt på användare.

CBD-olja mot ångest och depression

Det finns två cannabisoljor för ångest och depression vilka kan hjälpa dig mot ångest och depression. Den första innehåller huvudsakligen CBD, men den kan fortfarande innehålla spår av THC under 0,2 mg per liter, och det andra alternativet innehåller både CBD och THC, vilket medför fördelarna från båda substanserna, men också de biverkningar som är förknippade med det euforiserande ämnet THC. Det andra alternativet får man inte köpa, sälja och använda i Sverige eftersom det innehåller en hög halt av THC som är ett narkotikaklassat olagligt ämne.

Paranoia och ångest

Det finns många människor som inte kan använda marijuana mot ångest och depression eftersom THC har en bieffekt på deras mentala tillstånd, vilket gör dem paranoida och mer känsliga. Samtidigt har den rena CBD-oljan visat sig ha en positiv effekt utan att verka psykoaktivt. CBD-olja mot ångest och depression har visat sig vara till stor nytta för många människor eftersom att oljan påverkar humöret positivt, ger högre energinivåer och mer överskott i vardagen.

Det är helt lagligt att köpa CBD-olja och använda mot ångest och depression. Om du köper CBD-olja kan det vara smart att söka sig till utländska webbutiker eftersom vissa aktörer i Sverige säljer CBD-olja på ett missvisande sätt och ständigt riskerar att komma på kant med svensk lag. Det är heller inte olagligt att köpa CBD-olja från ett annat EU-land. Sammanfattningsvis ses CBD-olja och andra CBD-produkter som kosttillskott och de kan därför köpas och säljas fritt så länge de inte innehåller mer än 0,2% THC.

Läs mer: Din Ultimata Guide till Köp av CBD

CBD-olja mot smärta

Kronisk smärta kan komma från en skada, som en sträckning i låret eller från en långvarig sjukdomsperiod som försvagat kroppen. Andra hälsoproblem som trötthet, sömnstörningar och aptitlöshet åtföljs ofta av kronisk smärta.

CBD-olja för smärta kan vara en alternativ lösning istället för smärtstillande produkter och om de olika lugnande läkemedelsprodukterna som finns inte fungerar. CBD-olja har visat sig vara smärtlindrande och har en antiinflammatorisk effekt som gör att musklerna slappnar av. Dessutom har personer som lider av nervsmärta använt CBD-olja mot smärtan och som ett framgångsrikt tillskott för bättre sömn.

Smärtlindring

Personer som lider av artrit använder också CBD-olja mot sin ledvärk istället för, eller som komplement, till andra smärtlindrande läkemedel. CBD-olja har visat sig ha en positiv effekt på smärtlindring och inflammation.

CBD-olja mot smärta har visat sig ha en bra effekt på personer med kronisk smärta. CBD-olja ses som ett naturligt preventivmedel mot smärta. Samtidigt erbjuds CBD-olja och andra CBD-produkter som kosttillskott i Tyskland och andra europeiska länder, liksom i 50 stater i USA.

CBD-olja mot fibromyalgi

CBD-olja har visat sig ha en positiv effekt på patienter som lider av fibromyalgi. CBD-oljan har dokumenterats som ett bra hjälpmedel för kronisk smärta, sömnlöshet, ångest, depression, inflammation, muskelspasmer och på humör. Men alla är olika och du kommer även stöta på dem som upptäckt att CBD-olja inte är något för dem och att det inte har hjälpt deras fibromyalgi, eller andra besvär.

Det bör emellertid påpekas att vissa cannabisoljor innehåller mycket lågt innehåll av, om ens någon, CBD alls. Det är därför viktigt att vara medveten om vilka produkter du köper och vem du köper dem av. Priserna på cannabisoljor och andra CBD-produkter varierar mycket beroende på kvalitet. Ett högt pris indikerar ofta att du vanligtvis får vad du betalar för.

Läs mer: Din Ultimata Guide till Köp av CBD

Dessutom har CBD en effekt på andra sjukdomar och symptom:

Ångest
Alzheimer
Diabetes
Matsmältningsproblem
Artrit
Svullnad
Försämrad bentillväxt
Kronisk tarminflammation
Illamående
Migrän
Meningit
Kräkningar
OCD
Psoriasis
PTSD
Minskar risken för blodproppar
Schizofreni
Skleros
Försvagat immunförsvar
Akne

CBD-oljans bieffekter

Det finns ett par få bieffekter från CBD-olja som man kan uppleva i invänjningsfasen de första dagarna. När din kropp vant sig vid CBD-oljan kommer du också att märka de positiva effekterna från CBD-olja. De få bieffekter som följer av CBD-olja och som har dokumenterats är följande:

Torr mun
I invänjningsfasen kan du uppleva torr mun, och det har ingen större betydelse förutom att du blir törstig. Detta kommer att försvinna när din kropp vant sig vid CBD­oljan.

Tung mage
Under den första veckan kommer du troligen att uppleva tung mage eftersom att CBD innehåller ämnet klorofyll. Klorofyll fungerar som en form av utrensning för tarmkanalen.

Yrsel/huvudvärk
Som ny användare av CBD-olja kan du i början uppleva huvudvärk och även en smula yrsel och det försvinner i takt med att din kropp vänjer sig vid oljan.

Kan minska koncentrationen och/eller minnet
Under invänjningsfasen kan CBD­-olja ha en negativ effekt på din koncentration och ditt minne. Det är därför en bra idé att börja din försöksperiod med CBD-­olja under en tid då du inte behöver anstränga dig så mycket mentalt.

Om du väljer att köpa CBD-olja är det viktigt att du köper en olja som är ren och testad så att du undviker andra eventuella biverkningar som kan komma med lågkvalitetsprodukter.

Vi har nu gett dig en översikt över vad CBD-olja är och vilka fördelar och nackdelar som produkten medför. Vi kan dra slutsatsen att det finns några nackdelar med biverkningar i invänjningsperioden, och att det inte finns några långsiktiga bieffekter vilket är en fördel. Vi kan dra slutsatsen att CBD-olja kan ha en positiv effekt på din hälsa och vara ett bra komplement till din vanliga medicin.

Läs mer: CBD-oljans effekt: Hur fungerar CBD?